dissabte, 12 de desembre de 2009

Pràctica 10

Metàfora tutorial: ordinador com a tutor

L’ordinador és capaç de tutoritzar part del procés d’aprenentatge de l’alumne. A partir de programes que funcionen com a tutors i són capaços d’avaluar l’estudiant.

Això té una part negativa i una altra positiva. La primera és que l’alumne menteixi sobre el seu nivell fent trampes, ja que l’ordinador no és capaç de saber si l’alumne fa trampes; la segona és que l’alumne sap quin és el seu coneixement i per mitjà de l’ordinador pot aprofundir en aquells aspectes que va més enrederit proporcionant un aprenentatge individualitzat.

Aquesta personalització de les tasques fa que la competitivitat entre alumnes d’un grup desaparegui i és molt important ja que és un element de motivació per a millorar.

Metàfora de construcció: ordinador com alumne
L’ordinador no és més que una pissarra on realitzar les tasques, a mode de llibreta.

L’alumne ensenya a l’ordinador a través d’instruccions per iniciar les tasques que ha de fer. El programa de la tortuga funciona amb aquestes premisses, l’usuari introdueix les dades i la tortuga (ordinador) les obeeix.

Aquesta aplicació dels ordinadors a l’educació permet que el nen descobreixi, inventi i construeixi, doncs el mestre quedaria com a segon pla, però aquest ha de tenir un paper de guia on plantejar preguntes per afavorir la reflexió del nen.

Metàfora del laboratori: ordinador com a simulador

És un aprenentatge per descoberta i de forma activa, ja que interactua amb el sistema dibuixant diverses formes que es regeixen per la llei de la gravetat, en el cas del programa Crayon Physics. Un altre programa, Doctora Xinxeta, ens permet fer créixer una planta amb tot el que necessita (aigua, sol, terra, etc.).

Aquest simuladors són per aprendre aspectes de la vida real de forma ràpida ni còmode, però poden portar a interpretacions errònies del món real.

Metàfora de la caixa d’eines: ordinador com a eina

Permet als estudiants treballar des de ben petits amb aplicacions del ordinador per poder gestionar i organitzar la informació.

L’ordinador ens permet realitzar feines físiques a través d’ell com pintar, esborrar, canviar propietats d’objecte i imatge, vídeo, alterar veus i temps.

D’aquesta manera ens podem fixar en els aspectes més reflexius, constructius i creatius, però també s’ha de tenir en compte que aquesta caixa d’eines s’hauria d’emprar més pel món educatiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada