dissabte, 12 de desembre de 2009

Pràctica 11 Projecte telemàtic i WebQuest

Projecte Telemàtic

Un projecte telemàtic consisteix a dur a terme unes determinades activitats conjuntament amb altres escoles, i intercanviar-ne els resultats per internet. Amb això es pretén fomentar el treball cooperatiu i la comunicació entre escoles, de manera que als continguts propis de cada àrea s’hi afegeixen uns nous valors: el treball en grup, compartir responsabilitats i informació, aprendre dels altres, respectar opinions i cultures diferents, entre d’altres (Núria Brichs, professora d’anglès de l’IES Sentmenat).

El projecte telemàtic escollit per realitzar aquesta pràctica és el “Sàlix i els sentits”. Podeu visitar la pàgina web de l’escola on es realitza el projecte des d’aquí.

El projecte està destinat a l’educació infantil on trobem un personatge de ficció, en Sàlix, que explica els sentits proposant activitats, tot en Català.

Totes les escoles que hi participen són propietaris d’una caixa plena de materials relacionats amb els sentits que s’utilitzen per a realitzar les activitats i al mateix temps aquestes proporcionen més objectes per introduir a dins la caixa dels sentits.

Els objectius del projecte telemàtic són:
- Potenciar el treball cooperatiu entre mestres i alumnes.
- Fomentar l'ús de les tecnologies de la comunicació.
- Aportar materials i recursos per a l'estudi dels sentits.

Àrees curriculars:
- Descoberta d'un mateix.
- Descoberta de l'entorn natural i social.
- Intercomunicació i llenguatge.


WebQuest

Activitat didàctica que consisteix en una investigació guiada, amb recursos principalment procedents d'Internet, que promou la utilització d'habilitats cognitives, el treball cooperatiu i l'autonomia dels alumnes i inclou una avaluació autèntica.

Les WebQuest són utilitzades com recurs didàctic pels professors, ja que permeten el desenvolupament d'habilitats de maneig d'informació i el desenvolupament de competències relacionades amb la societat de la informació.

La WebQuest escollida per aquesta pràctica és “L’alimentació en l’ésser humà”. Podeu entrar a la pàgina web des d’aquí.

És un projecte destinat a estudiants de tercer cicle, 5é o 6é de primària, que es divideix en dos grups de treball. Cada grup ha de fer una feina diferent:

Primer grup:
1. Les substàncies nutritives.
2. L’alimentació completa: àpats.
3. L’aparell digestiu: funció i parts.

Segon grup:
1. La digestió a la boca, a l’estómac, a l’intentí prim i gruixut.
2. Què és la dieta? Com ha de ser?
3. La dieta i la salut. Malalties provocades per una mala alimentació: bulímia i anorèxia.

Per a poder realitzar aquestes tasques han de llegir prèviament un estudi sobre el tema de l’alimentació en l’ésser viu.

Els recursos utilitzats pels estudiant a l’hora de fer el treball són un seguit de graelles que s’han d’omplir a mesura que es realitza el treball. Així, un cop finalitzat el treball cada grup posarà en comú les diferents parts del treball i es debatran per aconseguir una crítica constructiva.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada