dissabte, 5 de desembre de 2009

Setmana d’activitats extraordinàries - Dilluns

El dilluns dia 16 de novembre del 2009 vaig assistir a la conferència sobre “la web 2.0 i l’educació al cibernàrium”.

Des del seminari, en Xavi Àvila, en va demanar que féssim una síntesi dels continguts i una valoració personal, que es mostren a continuació:

- Síntesi del contingut:

La mestre Anna Pérez ens ha parlat de les propietats dels blogs, com es poden utilitzar, administrar, etc., tot això a través del Blink.

El tema central de la conferència era Internet sobre l’educació i això no es pot entendre sinó s’explica l’evolució d’Internet.

El desenvolupament interactiu ha sigut ràpid, de la web 1.0, un espai internauta reduït i limitat en capacitat de pujar arxius, imatges, vídeos, etc., a Internet, per una altra banda tenim el nou espai interactiu, la web 2.0, on l’espai no és tant reduït, sinó molt gran, i on no hi ha limitació per pujar arxius, imatges o vídeos, també permet gestionar pàgines webs i compartir-les.

Per tant, en aquesta nova web 2.0 , podem utilitzar una eina internauta educativa, anomenada BLOG. A través d’aquests blogs els alumnes poden compartir informació, des de experiències viscudes a fora de l’escola a treballs realitzats en l’escola. També poden compartir les seves opinions sobre dinàmiques plantejades a classe i els seus neguits. Així doncs, es demostra que és una bona eina, ja que tothom pot accedir a ella per veure l’evolució de l’alumne, tant el mestre, com el pare i el mateix estudiant.

Els blogs tenen una altre funció: comunicar-se entre blogs, així doncs, neix la blogoesfera, una xarxa de blogs comunicats, que en el cas de l’educació el nom més apropiat seria el de blogoesfera intereducativa. En aquesta no només els alumnes d’un mateix centre estan comunicats sinó que els diferents centres educatius també ho estan.

Una altra avantatge dels blogs és la possibilitat d’editar les entrades, poden corregir les faltes d’ortografia o qualsevol modificació que el professor cregui oportuna. Aquestes intervencions del professor o qualsevol altre internauta es poden fer pels comentaris que ofereixen els blogs, on es pot escriure qualsevol opinió sobre l’entrada que hi ha en el blog.

Per acabar la síntesi de la conferència explicar que els blogs s’estructuren per seccions en forma d’etiquetes, així es pot accedir més ràpidament al tema que el visitant, que seria el mestre, vol observar. També, automàticament, el blog deixa constància de l’hora i el dia de l’entrada realitzada i s’organitza per temes o per temps, depenent de l’elecció de l’administrador del blog.

Per més informació o consulta de blogs feu clic AQUÍ, és una pàgina recomanada per l’Anna Pèrez.

- Valoració personal:

L’aportació dels blogs en el món educatiu trobo que és grandiosa, ja que ha fet una revolta a l’hora de fer una seguiment de treball. Permet que el mestre pugui observar l’evolució de l’alumne en diferents aspectes com a nivell de conceptes adquirits, l’estona que hi dedica a fer la feina i la implicació que mostra davant l’assignatura.

Per una altra banda, l’estudiant pot realitzar aportacions lliures sobre el seu dia a dia, comentar les assignatures i obrir debats amb altres estudiants. Això últim, els debats, ho permet amb l’aplicació que tenen els blogs, els comentaris i així també rebre anotacions sobre el seguiment del mestre.


Així doncs, l’única valoració que puc aportar és l’ esmentada al principi, una eina grandiosa, ja que les seves aplicacions fan més fàcil la comunicació mestre alumne, pot haver-hi un seguiment familiar i l’alumne és pot auto avaluar i corregir.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada